Επιλογή Σελίδας

Τι είναι η μικρογονιμοποίηση (ICSI);

Η μικρογονιμοποίηση ICSI (ή ενδο-ωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου, όπως αλλιώς λέγεται) είναι μια παραλλαγή της κλασικής εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Πότε προτιμάται η μικρογονιμοποίηση σε σχέση με την κλασική εξωσωματική;

Η μικρογονιμοποίηση προσπαθεί να δώσει λύση όταν το σπερματοζωάριο δυσκολεύεται ή αδυνατεί να γονιμοποιήσει από μόνο του το ωάριο και χρειάζεται λίγη βοήθεια.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

  • Αδύναμο σπέρμα
  • Μεγάλος αριθμός αντισπερμικών αντισωμάτων στο σπέρμα
  • Προηγούμενη ανεξήγητη φτωχή γονιμοποίηση μετά από κλασική εξωσωματική
  • Αζωοσπερμία και λήψη σπέρματος μετά από βιοψία όρχεων ή επιδιδυμίδας

 

Πώς γίνεται πρακτικά η μικρογονιμοποίηση;

Η μικρογονιμοποίηση γίνεται την ίδια μέρα με την ωοληψία.

Ο εμβρυολόγος με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο τοποθετεί ένα σπερματοζωάριο μέσα στο ωάριο, ώστε να γίνει γονιμοποίηση.

Σε αντίθεση δηλαδή με την κλασική εξωσωματική, όπου η φύση διαλέγει το πιο ‘δυνατό’ σπερματοζωάριο για να γονιμοποιήσει το ωάριο, με τη μικρο-γονιμοποίηση είναι ο εμβρυολόγος που επιλέγει ένα σπερματοζωάριο ανάμεσα σε εκατοντάδες παρόμοια.

 

Πώς βοηθάει η μικρογονιμοποίηση;

Η τεχνική αυτή είναι ένα πολύτιμο εργαλείο σε περιπτώσεις πολύ αδύναμου σπέρματος ή και αζωοσπερμίας (όπως αναφέρθηκε παραπάνω), δηλαδή σε περιπτώσεις που ούτε η κλασική εξωσωματική δεν μπορεί να βοηθήσει.

Με άλλα λόγια, σήμερα σχεδόν κάθε άντρας μπορεί να έχει το δικό του παιδί, ακόμα και αν το σπέρμα του είναι πολύ αδύναμο.

 

Τι άλλο χρειάζεται να ξέρω για τη μικρογονιμοποίηση (ICSI);

  • Η ICSI βοηθάει πολύ, αλλά δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα ανδρικής γονιμότητας

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, δε βρίσκονται ώριμα ωάρια μετά την ωοληψία για να γίνει μικρογονιμοποίηση και κατά συνέπεια η προσπάθεια ακυρώνεται (ανεξάρτητα από την κατάσταση του σπέρματος).

Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακόμα και μετά την είσοδο του σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο, δεν υπάρχει 100% σιγουριά ότι θα γίνει και γονιμοποίηση του ωαρίου. Το μέσο ποσοστό γονιμοποίησης μετά από ICSI είναι 70-80%.

Τέλος, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό (2-3%) το ωάριο μπορεί να καταστραφεί κατά τη διάρκεια των χειρισμών που απαιτούνται για τη διαδικασία της μικρογονιμοποίησης.

  • Τα παιδιά που συλλαμβάνονται με μικρογονιμοποίηση είναι σχεδόν το ίδιο υγιή με τα παιδιά που συλλαμβάνονται με κλασική γονιμοποίηση ή με φυσική σύλληψη

Μια μικρή διαφοροποίηση μπορεί να υπάρχει σε σχέση με το αναπαραγωγικό δυναμικό των αγοριών που γεννιούνται.

Αυτό συνδέεται με την πιθανότητα η υπογονιμότητα στους άνδρες να είναι -σε ένα βαθμό- κληρονομική.

Επομένως, υπάρχει πιθανότητα οι πατέρες να μεταφέρουν την υπογονιμότητα στους γιους τους, οι οποίοι μπορεί με τη σειρά τους να χρειαστούν βοήθεια για να τεκνοποιήσουν.

Με άλλα λόγια, με τη μικρογονιμοποίηση μπορούν άνδρες που ‘κανονικά’ δεν θα έκαναν παιδιά να τεκνοποιήσουν κι αυτό μπορεί να έχει το μειονέκτημα ότι οι γιοι τους θα έχουν παρόμοια προβλήματα γονιμότητας.

 

 

error: Content is protected !!